Privacyverklaring

EScatO – Erwin Schenzel consult advies training Ouderen(zorg)

Opgesteld op 25 september 2018

EScatO verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van zijn diensten en/of omdat u deze verstrekt bij het invullen van het contactformulier op de website www.escato.nl.

De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van het contactformulier verwerkt
(* verplicht in te vullen op het contactformulier):

  • Uw naam*
  • Uw e-mailadres*
  • Uw organisatie
  • Uw telefoonnummer

EScatO verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen wanneer u daarom verzoekt. Daarnaast kan EScatO uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht. EScatO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden maximaal een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd. EScatO verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@escato.nl.

EScatO gebruikt Google Analytics. Op de website is hiervoor een cookie van het Amerikaanse bedrijf Google geplaatst, als deel van de “Analytics”- dienst. EScatO gebruikt Google Analytics om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. EScatO heeft hier geen invloed op. EScatO heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De IP-adressen van bezoekers worden nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. EScatO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. EScatO kan deze privacyverklaring bijwerken door een nieuwe versie op de website te plaatsen, zonder hiervan nadere aankondiging te doen.