Werkwijze

Ik kom binnen uw organisatie eerst met u en de deelnemende team(s) praten over hun startsituatie. Dit geldt voor alle trajecten en trainingen.

Op maat trainingen
Op de wensen en (leer)behoefte van de organisatie en de team(s) kan geheel ‘op maat’ een trainingen worden samengesteld. Samen bepalen wij de onderwerpen en duur van de training. Op deze manier zal achteraf geen onnodige onderwerpen geschoold zijn.
Als er wel behoefte is aan een vooraf opgestelde training, heeft EScatO enkele trainingen waar u mogelijk belangstelling voor heeft:

Ouder wordende mens
Indien gewenst kan er een basistraining “ouder wordende mens” worden aangeboden met daaropvolgend de workshops dementie en palliatieve zorg ter verdieping. De training gaat over het ouder worden met de daarbij horende aspecten en achteruitgang. 

Belevingsgerichte Zorg
In overleg worden data gepland voor de basistraining Belevingsgerichte Zorg en training Ambassadeur Belevingsgerichte Zorg.

De basistraining Belevingsgerichte Zorg is opgebouwd in 4 dagen. De eerste dag staat in het teken van de belevingswereld van de cliënt/ bewoner. Tijdens de tweede dag wordt stil gestaan bij de belevingswereld van de medewerker. De derde dag gaat over communicatie en contact maken en op dag vier komen de familie en het netwerk aan bod en wordt het thema ‘moeilijk hanteerbaar gedrag’ behandeld. Gedurende alle 4 de trainingsdagen wordt de methodiek en de cyclus van Belevingsgerichte zorg doorlopen met het observatieformulier, het levensverhaal, het karakteristiek en het Belevingsgericht Beraad.

De Ambassadeur Belevingsgerichte Zorg is de ‘voortrekker’ binnen het team en wordt tijdens de extra training hiervoor ondersteund in het vorm geven van haar rol, coachen, voorzitten van een Belevingsgericht Beraad en werken met hulpmiddelen.

Het trainingsmateriaal kan ik ook voor uw organisatie aanpassen, zodat hier gelijk mee gewerkt kan worden.

Training ‘Zinvol de dag door’ voor ouderen (Dagactiviteiten)
De training wordt op een interactieve manier gegeven, waarbij informatie-uitwisseling en ervaringen delen een onderdeel is. Daarnaast worden praktische handvatten gegeven om activiteiten bij en met ouderen te doen.

Palliatieve Zorg
De training Palliatieve Zorg gaat in op wat dit nu eigenlijk is. De basisprincipes van Palliatieve Zorg komen aan bod en er wordt aandacht besteed aan de palliatieve fases, versterven, sterfstijlen en de Surprise Question. Vooraf kunt u eigen cases inbrengen, zodat hier tijdens de training op ingegaan kan worden.